PRS - back to the homepage   Pattern Recognition Systems - mail us {short description of image}
 
 
INFO
Software
| Courses
Consultancy
Order
News
Download
Support

06.12.03 mail uswebmaster

PRS as
MIX-M?hlenpris PB 24
5006 Bergen
NORWAY
Ph:
+47 5532 5221
Fax:
+47 5558 9496 

Pattern Recognition Systems inviterer

til

INNF?RINGSKURS I KJEMOMETRI

1

For more information contact us by mail, fax (+47 55 58 94 96)


M?lgruppe
M?lgruppe for kurset er kjemikere, ingeni?rer, forskere og andre som jevnlig analyserer og tolker data, og som er involvert i planlegging, modellering og presentasjon av eksperimentelle data fra kjemiske analyser,  prosess- og  produktutvikling. Ingen forkunnskaper innen statistikk og kjemometri er n?dvendig.


Innhold
  • Den multivariate strategi

  • Design og responsmodellering

  • Multivariat klassifikasjon

Kursansvarlige er Prof. Olav M Kvalheim og Dr. Bjørn Grung.  Foredragsholderene har selv flere ?rs erfaring fra s? vel undervisning som fra industriell bruk av kjemometri.  Alle ?velser utf?res p? programvaren SIRIUS V7.0

?

 

Pattern Recognition Systems as (PRS)  is  a registered VICIM competence center

VICIM (Virtual Institute for Chemometrics and  Industrial Metrology)


For more information contact us by mail, fax (+47 55 58 94 96).


----------------------------Top of Page
? 1997-04 PRS AS. All rights reserved.