PRS - back to the homepage   Pattern Recognition Systems - mail us {short description of image}
 
 
INFO
Software
| Courses
Consultancy
Order
News
Download
Support

12.12.03 mail uswebmaster

PRS as
MIX-Møhlenpris PB 24
5006 Bergen
NORWAY
Ph:
+47 5532 5221
Fax:
+47 5558 9496


Pattern Recognition Systems inviterer til

kurs i

Forsøksplanlegging og eksperimentelt design
 

Målgruppe

Kjemikere, ingeniører, forskere og andre som jevnlig planlegger og analyserer  eksperimentelle forsøk, og modellerer eksperimentelle data, utfører kjemiske analyser samt prosess- og  produktutvikling. Ingen forkunnskaper nødvendig innen statistikk og kjemometri

Kursansvarlige PRS

Kursansvarlige er Prof. Olav M Kvalheim og Dr. Bjørn Grung.  Foredragsholderene har selv flere års erfaring fra så vel undervisning som fra industriell bruk av kjemometri. 

Alle øvelser utføres på programvaren Sirius versjon 7.0


Program

Day I Innledning til design

1300 Kursstart
Motivasjon, problemformulering, målsetting,
faktorer, responser, valg av strategi, modell og design.
Oppsett av design, krysstermer og samvirkning. Øvelser
1800 Oppsummering dag 1

Day II  Design og responsmodellering

0900 Faktorforsøk, validering av data og modell  
Reduserte faktorforsøk (hvordan slippe unna med færre forsøk), ”siling”, Fordeler og ulemper.
Analyse av reduserte faktorforsøk. (Plackett-Burmann design). Øvelser
Blokk-design, Optimalisering og responsflatemodellering
1700 Oppsummering og spørsmål
1800 Bading
2000 Bankettmiddag


Fredag 26 mars Multivariat klassifikasjon

0900 Responsflate modellering og D-optimal design Utvidet øvelse. (problemløsning)
830Gjennomgang av øvelse
831Oppsummering av kurset
1300 Lunsj og avreise

PRS tilbyr også oppfølging og veiledning etter kurset.

----------------------------Top of Page
© 1997-02 PRS AS. All rights reserved.